Offentlig høring af Temaplan "Arealer til alle boligtyper" (tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017)

Byrådet vedtog i mødet den. 10 juni 2021 at udsende forslag til Temaplan Arealer til alle boligtyper i offentlig høring.

Med temaplanforslaget udlægges nye arealer til boliger i 13 forskellige lokalsamfund.

Temaplanen har et dobbeltformål, som er knyttet til boligpolitikken. Den skal for det første medvirke til at imødekomme efterspørgslen på arealer til forskellige boligtyper. Her i forhold til grunde til de borgere, der ønsker at forblive i Aarhus Kommune eller flytte hertil, og som ønsker en fritliggende bolig i vores mindre bysamfund. For det andet skal temaplanen bidrage til velfungerende lokalsamfund og at en større del af byudviklingen sker i de fritliggende bysamfund. Gennem tilførsel af nye borgere skabes grundlag for flere og bedre funktioner og endnu mere liv i disse byer. Temaplanen er således et spor, der supplerer arbejdet med den koncentrerede boligbygning i midtbyen og vækstakserne samt etablering af de nye bysamfund.

Baggrunden for dette nye spor er, at vi gennem en årrække har set en fraflytning af børnefamilier, der gerne har villet bosætte sig i Aarhus ved at bygge en bolig på egen grund. Disse har imidlertid været en begrænset ressource i Aarhus Kommune, og vi vil med denne plan skabe et grundlag for, at fritliggende boliger også fremadrettet kan tilbydes i Aarhus Kommune.

 

Offentlig høring
Forslag til Temaplan Arealer til alle boligtyper, Tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i offentlig høring i perioden 16. juni til 31. august 2021. Borgere, virksomheder og organisationer inviteres til at komme med idéer og synspunkter til forslaget. Synspunkter og idéer, der indsendes under denne debat, bliver forelagt Aarhus Byråd. Dine synspunkter og idéer skal indsendes senest den 31.august 2021. Du kan indsende dine idéer og forslag på Aarhus Kommunes høringsportal:

Gå til Høringsportalen

Her er et link til selve planforslaget:

https://deltag.aarhus.dk/hoering/arealer-til-alle-boligtyper-0

Miljøvurdering 

Aarhus Kommune har afgjort, at forslaget til temaplan for Arealer til alle boligtyper er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) § 8 stk. 2. Miljøvurderingen ledsager planforslaget på høringsportalen

 

Spørgsmål
Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lars Høeberg, Kommuneplanafdelingen på tlf. 41 85 97 99.