Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst. Udviklingsplanen beskriver de kvaliteter der ønskes i det nye byområde samt en overordnet dispositionsplan.

Samtidig har kommunen udarbejdet Tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2017. Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre byudvikling ved Brendstrup.

Tillægget fastlægger rammen og de overordnede forudsætninger for byudvikling i området, herunder anvendelser, bebyggelsesomfang, veje og offentlige service.

Udviklingsplanen og kommuneplantillægget kan ses her

Planerne kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra mandag den 17. maj 2021.

Miljøvurdering

I henhold til miljøvurderingsloven, Lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM), er der truffet afgørelse om, at kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering. Miljørapporten er fremlagt i samme periode som udviklingsplanen og kommuneplantillægget.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe ønsker en mindretalsudtalelse medsendt i offentlighedsfasen. Mindretalsudtalelsen er vedlagt sammen med udviklingsplanen og kommuneplantillægget.

Dine muligheder

Hvis du mener, at planerne bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til planerne, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 9. august 2021. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planerne.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Byrådsbeslutning

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 er godkendt på Byrådsmødet den 28-​04-​2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt borgermøde om udviklingsplanen og kommuneplantillægget for Marienlyst:

Onsdag den 26. maj 2021, kl. 17.00-18.30 via Microsoft Teams

På borgermødet vil du høre oplæg fra Aarhus Kommune og følgegruppen for projektet, og du har mulighed for at stille spørgsmål til forslaget til kommuneplantillæg, udviklingsplanen og den videre proces.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.