Ophævelse af Lokalplan nr. 88 ved Amtssygehuset

Ophævelse af Lokalplan nr. 88 (PlanID 1184813) er i offentlig høring fra den 7. maj til den 2. juli 2021.

Hvis ophævelsen af Lokalplanen godkendes, administreres der på baggrund af Kommuneplanens rammebestemmelser og det gældende bygningsreglement.

Vi hører gerne din mening

Har du indsigelser imod ophævelsen af lokalplanen, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering

Ophævelsen sker som et led i udarbejdelsen af Udviklingsplanen for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering, som er i høring i samme periode. Du kan læse mere om denne høring her