Debatoplæg - Område syd for Genvejen og vest for Lemmingvej i Hasselager

Aarhus Kommune ønsker at skabe ny by­udvikling på et ca. 12,3 hektar stort kom­munalt ejet område, der er beliggende i den nordøstlige del af Lokalsamfund Kolt-Hasselager. Da udviklingen harmonerer godt med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017, overvejer Aarhus Kommune at ændre kommuneplanrammerne, der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området.

Debatoplægget kan ses her

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen - Klik her

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • Justering af eksisterende rammer
  • At der bliver mulighed for at bygge boliger i området bestående af åben/lav og boliger på kompaktgrunde i maksimalt 2 etager
  • At der kan blive mulighed for en daginstitution
  • Er der stiforbindelser i området der skal fokuseres på og evt. videreføres

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning for området, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar.

Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

Høringen slutter den 13. december 2021