Helhedsplan for Hasle Centrum

Aarhus Byråd har vedtaget helhedsplanen for byudvikling langs Viborgvej på Byrådsmødet den 15. september 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag - Klik her

Helhedsplanen skal sætte overordnede rammer for flot arkitektur og interessante byrum med et levedygtigt mix af aktiviteter, boligtyper og butiksudbud. Hasle centrum skal være dér, hvor beboerne fra hele bydelen mødes, fordi det er nemt, hyggeligt og med et godt udbud af varer og aktivitetstilbud.

Helhedsplanen kan ses her - Klik her