Debatoplæg - Viborgvej 47, 49, 53, 55 og 57, Åby

Aarhus Kommune er blevet spurgt af en privat bygherre, en almen boligforening samt Sport & Fritid, om det er muligt at skabe ny byudvikling på adresserne Viborgvej 47, 49, 53, 55 og 57, 8000 Aarhus C. Da forespørgslen harmonerer godt med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017, overvejer Aarhus Kommune derfor at ændre de formelle rammer, der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området.

Debatoplægget kan ses her

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen - Klik her

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at bygge blandet bolig og fritidsfaciliteter
  • At der kan blive mulighed for at bygge op til 4 etager
  • At der kan blive mulighed for at have en højere bebyggelsesprocent for det samlede område end i dag

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

  • Hvilke potentialer du ser i området?
  • Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i bydelen?
  • Hvordan fællesskaber kan indtænkes i bydelen?
  • Hvordan vi skaber god sammenhæng mellem den eksisterende bebyggelse og Vestre Kirkegård?
  • Hvordan vi kan indtænke fritidsfaciliteter i området?

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning for området, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar.

Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

OBS! Høringsfristen er forlænget til den 4. november 2021