Forlængelse af offentlig høring af forslag til tre temaplaner (Kommuneplantillæg)

På grund af en fejl er forslag til tre temaplaner ikke blevet offentliggjort på plandata.dk som de skal. Derfor har Aarhus Kommune besluttet at forlænge høringsperioden for de tre forslag.

Høringsperioden for nedenstående forslag til temaplaner forlænges til den 1. december 2021:  

  • Landskabet i Aarhus (kommuneplantillæg nr. 106)

Link til høringen – klik her

Link til oprindelig annonce – klik her

  • Naturen i Aarhus (kommuneplantillæg nr. 107)

Link til høringen – klik her

Link til oprindelig annonce – klik her

  • Et grønnere Aarhus med mere blåt (kommuneplantillæg nr. 105)

Link til høringen – klik her

Link til oprindelig annonce – klik her

OFFENTLIG HØRING
Forslag til ovenstående tre temaplaner og tilhørende miljørapport er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 27. september til den 1. december 2021. Borgere, virksomheder og organisationer inviteres til at komme med idéer og synspunkter til forslaget. Synspunkter og idéer, der indsendes under denne debat, bliver forelagt Aarhus Byråd. Dine synspunkter og idéer skal indsendes senest den 1. december 2021. Du kan indsende dine idéer og forslag på Aarhus Kommunes høringsportal – se link til høringsportalen for de respektive forslag til temaplaner i ovenstående oplistning.

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lars Høeberg (Kommuneplanchef), TEKNIK OG MILJØ, Bystrategi på tlf. 41859799