Helhedsplan 2.0 for Nye

Helhedsplan 2.0 for Nye fastlægger de overordnede rammer for udvikling af en ny bydel på et primært privatejet, areal omkring et letbanestop syd for landsbyen Elev i Aarhus Nord, herunder grundlag for skolebyggeriet. Planlægningen har fokus på en blandet by med afsæt i bæredygtighed, landskab, værdiskabende vandhåndtering, fællesskaber og en bymæssighed, der skaber afsæt for en levende og mangfoldig by med et bredt udbud af boliger og plads til liberale erhverv.

Den samlede byudvikling forventes at forløbe over 30-40 år og er i Helhedsplan 2.0 for nuværende estimeret til 13.500 borgere. Helhedsplan 2.0 omfatter forslag til placering af skole/ lærings- og aktivitetsbyggeri med tilhørende 12 daggrupper og 1 kunstgræsbane og 3 græsbaner, svarende til ca. halvdelen af de boldbaner, som Sport og Fritid anslår vil være behovet i et fuldt udbygget Nye.

Samtidig med Helhedsplanen er der udarbejdet en Miljørapport samt andre bilag.

Helhedsplanen - Klik her

Miljørapport - Klik her

Bilag A til HHP 2:0 Nye, Tæthed - Klik her

Bilag B til HHP 2:0 Nye, Erhvervsstrategi - Klik her

Bilag C til HHP 2:0 Nye, Parkeringsstrategi - Klik her

Bilag D til HHP 2:0 Nye, Etape 2 - Klik her

Bilag E til HHP 2:0 Nye, Landskab - Klik her

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 4. november 2021.

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde om helhedsplanen 2.0 for Nye

Tirsdag den 12. oktober 2021 fra kl. 17:00 - 18:30 i Blixens, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

Byrådsbeslutning

Helhedsplanen og Miljørapporten er godkendt på Byrådsmødet den 18. august 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Se referatet her