Randersvej skal samle Christiansbjerg

Aarhus Byråd har udvalgt Randersvej, som en af Aarhus’ vækstakser. Særligt området omkring Christiansbjerg på strækningen fra Ringgaden til Ringvejen, har potentiale for at kunne fornyes på en måde, der kan skabe mere og bedre by, og være hjem for mange fremtidige aarhusianere.

Helhedsplanen sætter de helt overordnede rammer for, hvordan områdets sammenhængskraft skal styrkes, bygninger skal bygges, trafikale systemer skal struktureres og hvordan de miljømæssige forhold kan udvikles og indrettes på en klog og bæredygtig måde i fremtiden. I planen gør vi en indsats for, at områderne omkring letbanestoppene omdannes til mødesteder med hver deres identitet. Letbanestoppene skal fungere som steder, hvor man har lyst til at blive hængende, når man stiger af letbanen, eller stoppe op og få vejret på cykelturen op ad Randersvej.

Helhedsplanen kan ses her

Miljørapport

Samtidig med Helhedsplanen er der udarbejdet en Miljørapport.

Miljørapporten kan ses her

Udvidet inddragelsesproces

Byrådet vedtog i december 2021 i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg, at der blev etableret en udvidet inddragelsesproces af Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Dette samarbejde har fundet sted i februar/marts 2022 og er udmøntet i de to fællesråds forslag til ændringer, der er vedlagt som bilag til denne høring. Vi opfordrer til, at man orienterer sig i fællesrådendes forslag til ændringer sammen med helhedsplanen og indgiver sit høringssvar på baggrund af disse.

Oplæg og bilag fra fællesrådene kan ses her

Byrådsbeslutning

Helhedsplanen er godkendt på Byrådsmødet den 15. december 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Se referatet her

Orienteringsmøde

Fællesrådene på Christiansbjerg og Trøjborg inviterer sammen med Aarhus Kommune til orienteringsmøde:

Torsdag den 5. maj 2022, kl. 17:00 - 19:00 på Katrinebjergskolens aula, Katrinebjergvej 60 i Aarhus N

Yderligere oplysninger om mødet kan ses på Høringsportalen under "Begivenheder"