Et nyt Nørreport

Formålet med helhedsplanen er at sikre områdets mange kvaliteter i takt med byens udvikling, så det levende kultur-​ og byliv også i fremtiden vil kendetegne Aarhus midtby.

I forbindelse med at arkitektskolen flytter fra Nørreport samt et øget behov for at klimasikre området, åbner det dermed op for nye muligheder, der kan styrke de rekreative og grønne kvaliteter omkring Nørreport samt indtænke nye kulturelle tilbud og aktiviteter til gadelivet.

Helhedsplanen sætter de overordnede rammer for, hvordan bygninger, trafikale systemer og miljømæssige forhold kan udvikles på en klog og bæredygtig måde med særlig respekt for de eksisterende bymiljøer. Det er netop disse bymiljøer, vi skal arbejde med, så nye forbindelser på tværs byen er med til at skabe flere muligheder for ophold og oplevelser - ikke kun indenfor helhedsplanen, men i lige så høj grad for at styrke sammenhængen til de omkringliggende bymiljøer, herunder Aarhus Ø, Havnefronten, Vennelystparken og midtbyen.

Helhedsplanen kan ses her

-​---------

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at helhedsplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3.". Begrundelsen for afgørelsen fremgår af helhedsplanen.

Orienteringsmøde

Midtbyens Fællesråd og Aarhus Kommune inviterer til et orienteringsmøde i forbindelse med høringen om Helhedsplanen ”Et nyt Nørreport – strategisk helhedsplan for byudviklingen nær Nørreport”.

Tirsdag den 25. januar 2022, kl. 17:00 - 19:00 i Beboerhuset Arken, Kaløgade 7, 8000 Aarhus C 

Yderligere oplysninger om mødet kan ses på Høringsportalen - Klik her

Byrådsbeslutning

Helhedsplanen er godkendt på Byrådsmødet den 2. december 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Se referatet her

Der er mindretalsudtalelse fra Enhedslisten de Rød-​Grønne - Klik her

-​---------

Vi hører gerne din mening

Hvis du har kommentarer til helhedsplanen, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 8. marts 2022.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.