Offentlig høring af Midtbyvisionen

Midtbyvisionen er en overordnet vision til inspiration for den fremtidige udvikling af Aarhus Midtby – ikke alene den måde vi bor på, men også den måde vi ankommer, færdes, bevæger os, er sammen og den måde vi bruger byens rum og muligheder på.

Visionens seks udpegede temaer er:

  • Dyrk bykulturen
  • Livet i midtbyen
  • Naturen ind i midtbyen
  • Mangfoldige handelsgader
  • Velkommen til midtbyen
  • Løft sammen

De seks temaer sammenfattet på baggrund af input fra borgere og fagfolk.

Byrådet vedtog i mødet den 15. december 2022 at udsende Midtbyvisionen i offentlig høring.

OFFENTLIG HØRING
Forslag til Midtbyvisionen er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 12. januar til den 9. marts 2022. Borgere, virksomheder og organisationer inviteres til at komme med idéer og synspunkter til forslaget. Synspunkter og idéer, der indsendes under denne debat, bliver forelagt Aarhus Byråd. Dine synspunkter og idéer skal indsendes senest 9. marts 2022. Du kan indsende dine idéer og forslag på Aarhus Kommunes høringsportal:

Midtbyvision | Høringsportalen - Aarhus kommune

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte Joy Alrø Steen (projektleder på ”Midtbyvisionen”), TEKNIK OG MILJØ, Natur og Miljø på tlf. 5117 8708.