Offentlig høring af Politik for Bykvalitet og Arkitektur

Politikken består af tre dele:

 • Del 1: Politikkens afsæt – herunder forudsætninger og udfordringer
 • Del 2: Politikkens vision – med et overordnet ”bybillede” og politikkens otte pejlemærker
 • Del 3: Værktøjer – der understøtter arbejdet med politikken

Politikken skal bidrage til at løfte den demokratiske samtale om kvalitet i byudviklingen – i midtbyen, i de omkringliggende bysamfund og på landet.

Politikkens otte pejlemærker er:

 • Bykvalitet i samspil med landskabet og naturen
 • Blandede bydele styrker vores mangfoldighed
 • Bylivsknudepunkter samler
 • Arkitekturen er generøs
 • Vi bygger videre på historien
 • Forbindelser væver bydele sammen
 • Lokalt engagement skaber god bykvalitet
 • Partnerskaber løfter bykvalitet og arkitektur

Byrådet vedtog på mødet 25. maj 2022 at sende Politik for Bykvalitet og Arkitektur i offentlig høring i 10 uger.

OFFENTLIG HØRING

Forslag til Politik for Bykvalitet og Arkitektur er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1. juni til den 22. august 2022. Borgere, virksomheder og organisationer inviteres til at komme med idéer og synspunkter til forslaget. Synspunkter og idéer, der indsendes under denne høring, bliver forelagt Aarhus Byråd. Dine synspunkter og idéer skal indsendes senest den 22. august 2022 på Aarhus Kommunes høringsportal:

Politik for Bykvalitet og Arkitektur | Høringsportalen - Aarhus kommune

DEBATSALON I JUNI

I forbindelse med den offentlige høring afholdes en debatsalon om partnerskaber og samskabelse, hvor civilsamfundet og byggeriets interessenter inviteres til dialog om startsteder for politikkens realisering. Du kan læse mere om debatsalonen på høringsportalen.

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte projektleder Karina Svanborg, Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet på tlf. 2920 9240.