Debatoplæg - Højklasset kollektiv trafik etape 2

Aarhus Kommune er i gang med at undersøge yderligere udbygning af infrastrukturen med højklasset kollektiv transport. Det handler om spor til letbanetog og/eller særlige kørebaner til busser (Bus Rapid Transit – BRT). I den forbindelse afholder vi en høring, der omhandler reservation af arealerne på strækningerne Spanien-Brabrand samt Lisbjerg-E45.

Høringen her gælder alene tillægget til kommuneplanen, som udlægger de nødvendige arealer til formålet. Senere i forløbet vil der komme en diskussion om teknologivalget på strækningen (letbane/BRT). Senere kommer der også en offentlig høring om forslag til lokalplan og VVM.

Debatoplægget kan ses her

Baggrundsnotat kan ses her

Kort_DP3 kan ses her

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • Hvad er det vigtigt at få med i planlægningen for letbane/BRT?
  • Hvordan skal de berørte indfaldsveje se ud i fremtiden?
  • Er der andre planlægningsinteresser, som skal indgå i planlægningen?

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

Høringen slutter den 27. maj 2022.