Debatoplæg - Løvholmen, Nye

Aarhus Kommune sendte 28. oktober 2021 en forudgående offentlig høring ud for kommuneplantillægget for et område i den nye by Nye syd for Elev.

Den private bygherre, Tækker Group, har i forbindelse med høringen af Helheds­plan 2.0 for Nye haft et ønske om at lokalplanlægge for hele det område som Helhedsplanen 2.0 for Nye betegner som Etape 2.

Det vil kræve, at det bebyggelsesregule­rende kommuneplantillæg skal udvides med de to områder, der i Helhedsplanen kaldes Skovbrynet på omkring 51.400m2 samt det grønne byrum, Kulturingen på 43.720 m2. Kulturringen er en sammen­hængende bypark, der omkranser Nyes fremtidige centrum og skaber rekreativ forbindelse mellem de enkelte bykvarte­rer. Tilføjelsen af de omkring 95.000m2 skal i fornyet forudgående offentlig høring.

Høringssvarene fra det første forudgående høring vil indgå i behandlingen af sagen på lige fod med høringssvarene fra denne høring.

Debatoplægget kan ses her

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

Høringen slutter den 31. maj 2022.