Debatoplæg - Byudvikling ved Høgemosevej og Trige Centervej

Aarhus Kommune er blevet spurgt af både privat og kommunal bygherre, om det er muligt at skabe ny byudvikling syd for Trige Centervej.

Forespørgslerne harmonerer godt med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017. Derfor overvejer Aarhus Kommune at ændre de formelle rammer der angiver, hvilken type udvikling der kan ske i området.

Den private udvikler ønsker at bygge rækkehuse og etageboliger i den østlige del af området, og den kommunale bygherre ønsker at bygge villaer og dobbelthuse i den vestlige del af området, samt nyt dagtilbud ved Trige Søndergård.

Aarhus Kommune ønsker, at planlægning for området bidrager til Triges grønne karakter, arkitektonisk kvalitet og et mere varieret boligudbud. Med planlægningen ønsker Aarhus Kommune at skabe god forbindelse mellem den eksisterende by og det nye byområde.

Debatoplægget kan ses her

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

Høringen slutter den 12. oktober 2022.