Omdannelse af en del af Amtssygehuset

En privat bygherre ønsker at få udarbejdet en ny lokalplan, for et konkret område indenfor den tidligere Amtssygehusgrund. Ønsket harmonerer godt med strategien, visionen og retningslinjerne i ”Udviklingsplan for Amtssygehuset” som Aarhus Byråd vedtog i december 2021 for omdannelsen af det tidligere Amtssygehus.

Den private bygherre ønsker at etablere en dagligvarebutik på 1.200 m² på hjørnet af Tage-Hansens Gade og Viborgvej, hvilket er i overensstemmelse med udviklingsplanen. Derfor ønsker Aarhus Kommune at ændre den nuværende kommuneplanramme 030405BL, som kun giver mulighed for en dagligvarebutik på 400 m2, så det bliver muligt at etablere en større dagligvarebutik på 1.200 m² inden for området.

Debatoplægget kan ses her

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at opføre en dagligvarebutik på hjørnet af Tage-Hansens Gade og Viborgvej på 1.200 m².

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

  • Hvilke potentialer og udfordringer ser du i området?
  • Hvordan skaber vi en god sammenhæng mellem området og den eksisterende by?
  • Er der øvrige forhold, som du mener er af afgørende betydning for den kommende planlægning?

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning for området, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

Høringen slutter den 24. marts 2023