26 mar

Tilladelse til udledning af overfladevand til Aarhus Bugten fra Omniterminal på Aarhus Havn

Tilladelsen er meddelt i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 281 stk. 1 og 2 samt spildevandsbekendtgørelsen kap. 92:. Tilladelsen er en lovliggørelse af eksisterende anlæg:

Udledning af overfladevand fra Aarhus Havn Omniterminal til Aarhus Bugt i udløb

o OU205_A1 (eksisterende)

o OU208_A24 (planlagt)

o OU208_A25 (eksisterende)

o OU208_A26 (eksisterende)

o OU208_A27 (eksisterende)

o OU208_A28 (eksisterende)

o OU208_A29 (eksisterende)