01 jul

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Beder-Beringvejen

Tilladelsen er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 1 og 2 til:
Udledning af overfladevand fra

o B834 til udløb BU22 i Aarhus Å
o B2031 til udløb BU98 i Afløb Kattrup Stormose
o B2032 til udløb BU100 i Balle Bæk
o B2033 til udløb BU101 i Balle Bæk
o B2034 til udløb BU102 i Giber Å
o B2035 til udløb BU103 i Testrup Bæk
o B2036 til udløb BU105 i Beder Bæk
o B2037 til udløb BU105 i Beder Bæk