Tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Elstedværket til Ellebæk via udløb VV_Elsted.

Du kan se afgørelsen her:

Se afgørelsen (åbner i nyt vindue).

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Center for Miljø og Energi, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledning

Kan læses i afgørelsen.