Offentliggørelse af vandløbsrestaurerings- projekt i Afløb fra Kattrup Stormose

Reguleringsprojektet finder sted syd for Kolt-Hasselager ved Hovvejen 69. Projektet omhandler genåbning af den rørlagte del af vandløbet, adskillelse vandløbet fra den eksisterende sø samt oprensning og ændring af udformning af den.

Se høring af restaureringsprojekt her

Aarhus Kommune offentliggør restaureringsprojektet i 8 ugers offentlig høring i henhold til bestemmelserne i kapitel 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016)

Bemærkninger eller forslag til projektændringer kan inden 8 uger sendes til vandognatur@mtm.aarhus.dk. Henvis gerne til j.nr. 20/045216.  

For yderligere information kontakt:
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7,
8220 Brabrand, vandognatur@mtm.aarhus.dk