Godkendelse af vandløbsregulering - Sagsnr. 18/029807

Projektet har til hensigt at genåbne en rørlagt strækning af Fiskbæk.

Projektet sendes hermed i høring i medfør af bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. frem til den 2. juli 2018 og er fremlagt til gennemsyn ved Center for Miljø og Energi, hvor det vil være muligt at komme med indsigelser eller bemærkninger til projektet.

Projektforslag kan også hentes her på hjemmesiden som PDF.

En eventuel indsigelse eller bemærkning skal være skriftlig og skal fremsendes til Center for Miljø og Energi inden høringsfristens udløb, hvorefter indlægget indgår i den videre behandling af sagen.

Ved indsigelse eller ønske om udlevering af projektet bedes følgende sagsnummer oplyst: (18/029807)

For yderligere information kontakt:

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi
Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J, tlf. 8940 2713
eller elektronisk til miljoeogenergi@aarhus.dk