Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra ejendommen Silkeborgvej 939

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 966 af

23/06/2017 og spildevandsbekendtgørelsen § 40, BEK. nr 1469 af 12/12/ 2017

 

Se afgørelsen (åbner i nyt vindue).

 

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 8. juli 2018.

Søgsmålsfristen udløber den 8. december 2018.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik og Miljø, for at se øvrige

dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses i afgørelsen.