VVM-screening af solcelleanlæg på taget af centralkøkkenet, Skejby Sygehus

KPC Herning A/S ønsker at opsætte et 600 m2 solcelleanlæg på taget af centralkøkkenet. Solcelleanlæg er omfattet af bilag 2 punkt 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand i miljøvurderingsloven. Det vurderes, at opsætning af anlægget ikke antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen kan ses her

Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Center for Miljø og Energi på tlf.nr. 89 40 22 13.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Vi gør opmærksom på, at klagefristen er ved kontortids ophør 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.