VVM-screening af midlertidig grundvandssænkning, Nordre Strandvej 73-75, Risskov

Djurslands Bank Risskov ønsker at udvide bankens lokaler og har købt naboejendommen med henblik på at udvide den eksisterende bankbygning fra 2008, herunder opføre kælder. I forbindelse med udvidelsen ønskes grundvandsspejlet midlertidigt sænket (op til 3 måneder), hvorefter kælderen har nok egenvægt til, at sænkningen kan ophøre.

Afgørelsen kan ses her (åbner nyt vindue).

Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Center for Miljø og Energi på tlf.nr. 89 40 22 13.Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Vi gør opmærksom på, at klagefristen er ved kontortids ophør 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.