VVM-screening af rydning af fredskov og efterfølgende etablering af regnvandsbassin på matr.nr. 12 av, Viby By, Viby på Damtoften

Niras har, på vegne af Aarhus Vand, indsendt et projekt omkring rydning af fredskov på et areal med efterfølgende etablering af regnvandsbassin. Regnvandsbassinet skal etableres i forbindelse med separat kloakering.
 
Afgørelsen kan ses her (åbner nyt vindue).

Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Center for Miljø og Energi på tlf.nr. 89 40 22 13.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Vi gør opmærksom på, at klagefristen er ved kontortids ophør 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.