Aarhus Kommune kortlægger ammoniakfølsom natur

Kortlægningen sker med henblik på at opnå en hurtigere sagsbehandling i kommunerne ved ansøgning om miljøgodkendelser af husdyrbrug, og er en del af aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken.

Kommunen besigtiger naturområderne i 2018. Ved besigtigelserne laves en opgørelse over arter fundet på arealet, samt en vurdering af områdernes kvalitet og sårbarhed over for kvælstofpåvirkning.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse lodsejere om den præcise dato og tidspunkt for besigtigelsen, idet detailplanlægningen af de konkrete besøg sker kort tid før selve besigtigelsen foretages. Kortlægningen gennemføres af medarbejdere fra konsulentfirmaet Habitat Vision.

 
Se mere information om opgaven på Miljøstyrelsens hjemmeside eller kontakt Teknik og Miljø på 8940 2213.