Udledningstilladelse til Balle Bæk

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 966 af 23/06/2017 og spildevandsbekendtgørelsen, BEK. nr 1469 af 12/12/2017

Se afgørelsen (åbner i nyt vindue).

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 25. juni 2018.

Søgsmålsfristen udløber den 28. november 2018.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Center for Miljø og Energi, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses i afgørelsen.