Lovliggørende tilladelse til nedsivning af overfladevand fra Vintervej 12A-D, 14A-C, 16A-D, 18A-D, 20A-C, 22-52, matr.nr. 7da Hasle By, Hasle

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 966 af 23/6/2017 og § 40 i spildevandsbekendtgørelsen, BEK. nr 1469 af 12/12/ 2017

Se afgørelsen (åbner i nyt vindue).

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 29. juni 2018.
Søgsmålsfristen udløber den 29. november 2018.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Center for Miljø og Energi, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses i afgørelsen.