Ansøgning om grundvandssænkning

NIRAS A/S har på vegne af Lidl Danmark K/S søgt om tilladelse til at udføre grundvandssænkning i forbindelse med byggeri af et kontorhus med tilhørende parkeringshus på hjørnet af Søren Frichsvej og Carl Blochsgade, nuværende matrikel 845q, Århus Bygrunde, se vedlagte kort med placering af byggegrunden.

Grundvandssænkningen forventes at være nødvendig for byggeriet i 12 måneder, og den samlede tilladte indvindingsmængde i denne periode vil være maksimalt 180.000 m3.

Enhver med individuel interesse i sagens udfald kan indgive bemærkninger eller indsigelser 3 uger fra i dag, dvs. senest tirsdag den 9. juni 2020.

Bemærkninger eller indsigelser kan henvendes, til Teknik & Miljø, Vand og Natur på telefonnummer 8940 2213 eller pr. e-mail til vandognatur@mtm.aarhus.dk. med angivelse af sagsnr. 20/044263.

Yderligere oplysninger kan ligeledes fås ved henvendelse til Teknik & Miljø, Vand & Natur på telefonnummer 8940 2213.

Grundvandssænkning matrikel 845q