Revideret udledningstilladelse for overfladevand fra boligområder ved Årslev Markvej og Duelandsvej, Årslev, via udløb MU49 til Årslev Engsø

Se afgørelsen (åbner i nyt vindue).

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 3. april 2018.

Søgsmålsfristen udløber den 2. september 2018.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Center for Miljø og Energi, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses inde i afgørelsen.