Udkast til miljøtilladelse af husdyrbruget på Hørslevvej 135, 8462 Harlev J.

Udkast til miljøtilladelse omhandler husdyrbruget på Hørslevvej 135, 8462 Harlev J.
Herunder etablering af en ny stald med 216 m2 produktionsareal til hestehold. Dertil opføres en ridehal på husdyrbruget.

Aarhus Kommune har, som det fremgår af udkastet, vurderet, at udvidelsen med de stillede vilkår kan ske uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Udkastet kan ses her eller ved henvendelse til Teknik og Miljø.

Kommunen har skriftligt orienteret relevante naboer og andre berørte parter om udkastet med henvisning hertil

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet og til at fremsætte oplysninger om yderligere forhold, som er af betydning for sagen frem til den 20. september, 2018.

Bemærkninger sendes til Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby, eller pr. mail til mailto:miljoeogenergi@aarhus.dk Bemærkninger bedes venligst mærket med journalnummer 18/027373