Offentliggørelse af reguleringsprojekt i privat drænsystem på matr.nr. 1a Krannestrup By, Mejlby

Projektet omhandler omlægning af et eksisterende drænsystem i forbindelse med etablering af et minivådområde. Minivådområdet etableres for at mindske kvælstoftilførslen til Randers Fjord.

Høring af reguleringsprojekt

Aarhus Kommune offentliggør reguleringsprojektet i 4 ugers offentlig høring i henhold til bestemmelserne i kapitel 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016)

Bemærkninger eller forslag til projektændringer kan inden 4 uger sendes til vandognatur@mtm.aarhus.dk

Materialet kan ses her

For yderligere information kontakt:

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, vandognatur@mtm.aarhus.dk