02 jun

Offentlig høring af reguleringsprojekt efter vandløbsloven mm. - Torshøjvej 31, 8361 Hasselager.

Aarhus Kommune sender hermed forslag til et projekt om at rørlægge de øverste 12 m af Gungdy Bæk syd for Torshøjvej samt etablering af kort åbent vandløb fra udløb rørføring frem til eksisterende vandløb, i offentlig høring. Berørte matrikler er matr.nr. 7000v Kolt By, Kolt, der er ejet af Aarhus Kommune (Torshøjvej) og matr.nr. 13 Bering By, Kolt, Torshøjvej 31, 8361 Hasselager, der er privatejet.

24 maj

Tilladelse efter vandløbsloven til at regulere Ølsted Bæk syd for Ølsted i forbindelse med etablering af den nye Engholmvej

Vandløbsmyndigheden, Aarhus Kommune, meddeler hermed tilladelse til et reguleringsprojekt i Ølsted Bæk syd for Ølsted, hvor en rørlagt strækning åbnes op og et rørlagt tilløb til Ølsted Bæk omlægges. 
Berørte matrikler er matr.nr. 6d, 7g, 15c, 18a, 23a Ølsted By, Ølsted og 13a Lisbjerg, Århus Jorder, der er ejet af Aarhus Kommune samt matr.nr. 6f, 9d Ølsted By, Ølsted, der er privatejet.