VVM-screening af vandindvindingsanlæg ved Balle

Ejer af Drorupvej 1, 8541 Skødstrup, ønsker at bibeholde vandindvindingsanlæg til forsyning af husstande samt dyrehold. Der er ansøgt om en vandindvindingsmængde på 5.000 m3/år.

Aarhus Kommune har vurderet, at vandindvindingsanlægget ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan ses her.

Oversigtskort kan ses her.

Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Aarhus Kommune på tlf.nr. 8940 2213.

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Vi gør opmærksom på, at klagefristen er ved kontortids ophør 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.

Hvis du vil klage, skal det ske på Klageportalen på http://www.borger.dk/ eller http://www.virk.dk/. Her skal du logge dig på Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med dit NemID.

For yderligere information kontakt os på tlf. 8940 2213 eller på miljoeogenergi@aarhus.dk.