VVM-screening af vandindvinding ved Resengårdsvej 3

Ejer af Resengårdsvej 3A-C, 8380 Trige, har søgt om ændret vand-indvindingstilladelse, da anlægget nu forsyner yderligere en ejendom. Indvindingen sker fra boring DGU nr. 79.759 på matr.nr. 20a Spørring By, Spørring.

Aarhus Kommune har vurderet, at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligt).

Afgørelsen kan ses her (åbner nyt vindue).

Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Aarhus Kommune på tlf.nr. 89 40 22 13.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Vi gør opmærksom på, at klagefristen er ved kontortids ophør 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.