Ekspropriation til cykelsti langs Holmevej

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes følgende dage:

  • Fredag d. 6. august med start kl. 08.10 ved lb.nr. 8, Holmevej 175
  • Mandag d. 9. august med start kl. 08.10 ved lb.nr. 17, Holmevej 159
  • Tirsdag d. 10. august med start kl. 08.10 ved lb.nr. 29, Holmevej 145
  • Onsdag d. 11. august med start kl. 08.10 ved lb.nr. 40, Saralystparken 1 - 24
  • Torsdag d. 12. august med start kl. 08.10 ved lb.nr. 50, Orionsvej 38
  • Fredag d. 13. august med start kl. 08.10 ved lb.nr. 60, Holmevej 108A

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsfor-retningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside i tidsrummet fra den 9. juli 2021 til den 13. september 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Aarhus Kommune
projektleder Gitte Smed
mail gism@aarhus.dk samt
telefon 89 40 44 00

Dokumenter