Ekspropriation til udvidelse af Viborgvej til 4 spor, etape 1 og 2

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.). Åstedsforretningen vedrører etape 1 og 2, der omfatter strækningen fra Sommervej til Havkærvej, samt vejforbindelsen fra Holmstruphøjvej til Jernaldervej.

Åstedsforretningen afholdes 19. og 26. august 2021, efterfølgende plan:

  • 19. august begynder åstedsforretningen kl. 8.30 ved lb. nr. 20, Viborgvej 341, 8210 Aarhus V (grønt areal)
  • 26. august begynder åstedsforretningen kl. 8.30 ved lb. nr. 40, Runevej 1, 8210 Aarhus V

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejerne af de berørte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale, tidsplan for åstedsforretningen m.v. kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside i tidsrummet fra 22. juli 2021 til 23. september 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Aarhus Kommune,
projektleder Klaus Braad
klbra@aarhus.dk
telefon 4185 5740

Dokumenter