Ekspropriation til etablering af Bering – Beder vejen

Ved ekspropriation skal Aarhus Kommune erhverve arealer og rettigheder til etablering af den nye Bering – Beder vej, der skal etableres syd for Aarhus og forbinde Oddervej syd for Beder med Hovedvejen syd for Hasselager.

Vejen vil forløbe således:

Billede af hvordan vejen vil forløbe.


Aarhus Kommune afholder åstedsforretning således:


Mandag den 20. maj 2019

Åstedsforretningen påbegyndes kl. 9.00 på marklodden matr. nr. 4b Kolt By, Kolt ved regnvandsbassinet syd for Svanlevvej og ud mod Torshøjvej. 
Forretningen fortsætter derefter på de øvrige berørte ejendomme efter tidsplanen.


Tirsdag den 21. maj 2019

Åstedsforretningen påbegyndes kl. 8.30 ved Ingerslevvej 76, 8361 Hasselager.
Forretningen fortsætter derefter på de øvrige berørte ejendomme efter tidsplanen.


Onsdag den 22. maj 2019

Åstedsforretningen påbegyndes kl. 8.30 ved grusvejen ved Vestre Tingskovvej 22, 8310 Tranbjerg.
Forretningen fortsætter derefter på de øvrige berørte ejendomme efter tidsplanen.


Torsdag den 23. maj 2019

Åstedsforretningen påbegyndes kl. 9.00 ved Tingskovvej 74, 8320 Mårslet.
Forretningen fortsætter derefter på de øvrige berørte ejendomme efter tidsplanen.


Mandag den 27. maj 2019

Åstedsforretningen påbegyndes kl. 8.00 ved Tandervej 48, 8320 Mårslet.
Forretningen fortsætter derefter på de øvrige berørte ejendomme efter tidsplanen.Der vil være mulighed for besigtigelse af indgrebene på de berørte ejendomme, hvor omfanget af de påtænkte ekspropriationer påvises for ejere og brugere af arealerne. Der kan fremsættes bemærkninger og indsigelser til vejprojektet samt fremføres forhold af betydning for erstatningsfastlæggelsen.

Der fremsendes arealfortegnelse og ekspropriationsplan til ejerne, hvor der også er angivet et tidspunkt for mødet på ejendommen.

Den samlede arealfortegnelse, ekspropriationsplanerne og tidsplanen for møderne på de berørte ejendomme er fremlagt til offentligt gennemsyn hos Aarhus Kommune, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand i perioden 16. april 2019 - 15. august 2019.

I forbindelse med ekspropriationen vil der blive pålagt bestemmelser om adgangsbegrænsning og nye byggelinjer. Der vil desuden blive nedlagt dele af private fællesveje og offentlige veje, ligesom der vil ske ekspropriation af gadejord og fælleslodder uden kendt ejer.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver, eller i anden egenskab, har retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.Planer