Budgetforliget for budget 2019-2022 tager udgangspunkt i Forslag til budget 2019-2022. Budgetforslaget som også kaldes Magistratens budgetforslag blev behandlet i byrådet den 13. september 2019.

Her kan du se selve budgetforslaget, baggrundsmateriale til bilagene i budgetforslaget samt de forslag til budgettet som de politiske partier havde mulighed for at stille.


Indstillingen: Forslag til budget 2019 med bilag

Baggrundsmateriale til bilag

Oversigter over økonomien

Takster

Her findes oversigter over økonomien i magistratens budgetforslag

Takster til magistratens budget

I nedenstående fremgår de takster der følger magistratens budgetforslag. Taksterne kan ændres frem mod byrådets vedtagelse af det endelige budget den 11. oktober 2018.