Forslag til budget 2020-2023
Bilag 1: Budgetredegørelsen 2020-2023
Bilag 2: Forudsætninger i forslag til budget 2020-2023
Bilag 3: Ændringer i økonomien siden budget 2019-2022
Bilag 4: Måltal for den finansielle egenkapital i budget 2020-2023
Bilag 5: Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag
Bilag 6: BA’s opdaterede bemærkninger til anlægsforslag i budget 2020-2023
Bilag 7: Oversigt over budgetudfordringer i Magistratsafdelingernes følgebreve
Bilag 8: Gearskifte i klimaindsatsen
Bilag 9: Analyse af kollektiv trafik
Bilag 10: Sammenfatning af analyse af økonomien på området for socialpsykiatri og udsatte voksne
Bilag 11: Opdateret overblik over udgifter i Aftalen om ingen udsatte boligområder af 18. juni 2018 til håndtering ved Budget 2020-2023
Bilag 12: Valgøkonomi – finansieringsbehov
Bilag 13: Analyse af Aarhus Kommunes serviceniveau opdelt på områder
Bilag 14: Obligatoriske læringstilbud
Bilag 15: Status på behov for udbygning af skolekapacitet og idrætsfaciliteter
Bilag 16: Udgifter til drift af ny skole, dagtilbud og klub i Nye
Bilag 17: Analyse af folkeskolernes økonomi
Bilag 18: Styring af de største anlægsprojekter i Teknik og Miljø
Bilag 19: Parkeringsanalyse - status
Bilag 20: Resume – Forslag til Aarhus kommunes plast-strategi 2020-2025
Bilag 21: Resume – Scenarier for mere urørt skov

Baggrundsmateriale til Forslag til budget 2020

I nedenstående findes baggrundsmateriale med uddybende forklaringer og redegørelser til de bilag, der ses ovenfor.

Følgebrev fra Børn og Unge
Følgebrev fra Kultur og Borgerservice
Følgebrev fra Sundhed og Omsorg
Følgebrev fra Teknik og Miljø
Følgebrev fra Sociale Forhold og Beskæftigelse
Følgebrev fra Borgmesterens Afdeling
Økonomisk analyse af området for socialpsykiatri og udsatte voksne i Socialforvaltningen
Afrapportering Index100 - Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune
Index 100: Teknisk notat
Økonomisk overblik over Aftale om udsatte boligområder – opdateret efter aftalerne om Bispehaven og Gellerup og Toveshøj
Analyse af folkeskolernes økonomi
Analyse af kollektiv trafik
Forslag til plaststrategi 2020-2025
Moesgaard Vildskov – Scenarier for mere uberørt skov
Finansieringsnotat
Beskrivelse af reserver i Aarhus Kommune Budget 2020-2023
Resultatopgørelse
Bevillingsoversigt
Investeringsoversigt
Sammendrag
Hovedoversigt

Anlægsforslag

I foråret 2019 fremsendte magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune nedenstående forslag til hvordan en række midler til anlæg skulle bruges i 2022 og 2023.

Teknik og Miljø fremsendte anlægsforslag til MOVE og Infrastrukturpulje

Alle afdelinger fremsendte anlægsforslag til Bufferen. De samlede beløb der skulle fordeles fremgår af tabellen.

Mio. kr.

2022

2023

MOVE

54,0

54,0

Infrastrukturpulje

29,6

52,2

Buffer

75,9

75,9

I alt

159,5

182,1

Sociale Forhold og Beskæftigelses anlægsforslag til bufferen
Teknik og Miljøs anlægsforslag til bufferen
Teknik og Miljøs anlægsforslag vedr. MOVE og infrastruktur
Sundhed og Omsorgs anlægsforslag til bufferen
Kultur og Borgerservices anlægsforslag til bufferen
Børn og Unges anlægsforslag til bufferen

I foråret 2019 fremsendte magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune forslag til hvordan en række midler til anlæg kan bruges i 2022 og 2023

Teknik og Miljø fremsendt anlægsforslag til MOVE og Infrastrukturpulje

Alle afdelinger fremsendt anlægsforslag til Bufferen. De samlede beløb der skal fordeles fremgår af tabellen.

Mio. kr.

2022

2023

MOVE

54,0

54,0

Infrastrukturpulje

29,6

52,2

Buffer

75,9

75,9

I alt

159,5

182,1

 

Magistratsafdelingernes forslag fremgår her:
Sociale Forhold og Beskæftigelses anlægsforslag til bufferen
Teknik og Miljøs anlægsforslag til bufferen
Teknik og Miljøs anlægsforslag vedr. MOVE og infrastruktur
Sundhed og Omsorgs anlægsforslag til bufferen
Kultur og Borgerservices anlægsforslag til bufferen
Børn og Unges anlægsforslag til bufferen

 

 

Her er de takster som Byrådet forholder sig til (beslutter) i forbindelse med behandlingen af forslaget til budget 2020

Takster Sociale Forhold og Beskæftigelse
Takster Teknik og Miljø
Takster Sundhed og Omsorg
Takster Kultur og Borgerservice
Takster Børn og Unge