Teknik og Miljø fremsendt anlægsforslag til MOVE og Infrastrukturpulje

Alle afdelinger fremsendt anlægsforslag til Bufferen. De samlede beløb der skal fordeles fremgår af tabellen.

Mio. kr.

2022

2023

MOVE

54,0

54,0

Infrastrukturpulje

29,6

52,2

Buffer

75,9

75,9

I alt

159,5

182,1

 

Magistratsafdelingernes forslag fremgår her:
Sociale Forhold og Beskæftigelses anlægsforslag til bufferen
Teknik og Miljøs anlægsforslag til bufferen
Teknik og Miljøs anlægsforslag vedr. MOVE og infrastruktur
Sundhed og Omsorgs anlægsforslag til bufferen
Kultur og Borgerservices anlægsforslag til bufferen
Børn og Unges anlægsforslag til bufferen