Der er indgået forlig forlig om Aarhus Kommunes budget for 2021. Forligstekst og bilag kan ses på denne side.

Et stort løft af ældreplejen og socialområdet samt en markant indsats for grøn omstilling og flere job er de væsentligste elementer i det budgetforlig, som netop er indgået. Bag forliget står et bredt flertal i Aarhus Byråd – 25 ud af 31 medlemmer. Forliget rummer også en 10-årig investeringsplan på knap otte milliarder kroner til blandt andet flere nye skoler, daginstitutioner, infrastruktur, plejeboliger, fritidsfaciliteter og ikke mindst et nyt fodboldstadion.

Bag forliget står partierne Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre, Danske Folkeparti og Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Dorthe Borgkvist (uden for parti) og partiet Venstre har valgt at stå udenfor forliget.

Budgetforlig 2021 med bilag

 

Politiske reaktioner på forliget

Her kan du se reaktioner på forliget

 

I Budgetredegørelsen kan du finde oplysninger om mål og økonomi for alle dele af Aarhus Kommune.

Budgetredegørelsen budget 2021

Skattesats og provenu

Her kan du læse alle de budgetforslag, byrådets medlemmer har indsendt forud for årets budgetforhandlinger.

Forslag til det kommende års budget er præget af konsekvenser af udligningsreformen og corona-pandemiens konsekvenser for kommunens økonomi, men indsatsen for at skabe en bæredygtig og co2- neutral kommune fortsætter

Her kan du se det udkast til "Forslag til budget 2021" som Magistraten behandlede den 31. august. Budgetforslaget byrådsbehandles første gang den 9. september.

Forslag til budget 2021
Bilag 1: Budgetredegørelsen 2021-2024
Bilag 2: Forudsætninger i forslag til budget 2021-2024
Bilag 3: Ændringer i økonomien siden budget 2020-2023
Bilag 4: Måltal for den finansielle egenkapital i budget 2021-2024
Bilag 5: Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag
Bilag 6: BA’s opdaterede bemærkninger til anlægsforslag i budget 2020-2023
Bilag 6.1: Oversigt over anlægsforslag til den 10-årige investeringsplan
Bilag 7: Oversigt over budgetudfordringer i Magistratsafdelingernes følgebreve
Bilag 8: Analyse af budgetmodeller
Bilag 9: Business case - Reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter i Aarhus kommune
Bilag 10: Finansiering til ”Kendt hjemmehjælper”
Bilag 11: Forslag om udvidelse af budgetmodel for vejsektoren: Standard signalanlæg
Bilag 12: Finansiering og indbetaling af tilgodehavende feriemidler
Bilag 13: Status for økonomien i den kollektive trafik
Bilag 14: Børn og Unges udtalelse vedr. budgetforligskredsen 2020 beslutning om at fremrykke evalueringen af kommunens ABA investeringsprojekt
Bilag 15: Oversigt over forslag til investeringsplan 2024-2033
Bilag 15.1: Forslag til Investeringsplan 2024-2033

Øvrigt materiale

Se baggrundsmateriale til forslag til budget 2021

Se magistratsafdelingernes forslag til den 10-årige anlægsplan

Se oversigt over takster og økonomiske oversigter i forslag til Budget 2021