Et stort løft af ældreplejen og socialområdet samt en markant indsats for grøn omstilling og flere job er de væsentligste elementer i det budgetforlig, som netop er indgået. Bag forliget står et bredt flertal i Aarhus Byråd – 25 ud af 31 medlemmer. Forliget rummer også en 10-årig investeringsplan på knap otte milliarder kroner til blandt andet flere nye skoler, daginstitutioner, infrastruktur, plejeboliger, fritidsfaciliteter og ikke mindst et nyt fodboldstadion.

Bag forliget står partierne Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre, Danske Folkeparti og Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Dorthe Borgkvist (uden for parti) og partiet Venstre har valgt at stå udenfor forliget.

Budgetforlig 2021 med bilag

 

Politiske reaktioner på forliget

Her kan du se reaktioner på forliget