Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2021.

Særlige fokuspunkter i dette års procedure er:

  • Nye former for borgerinddragelse,
  • udarbejdelse og vedtagelse af en ny 10-årig investeringsplan,
  • arbejdet med klimamålsætningerne i budget- og regnskabsprocessen
  • udvalgenes drøftelser af udfordringer og prioriteringsmuligheder
  • samt Magistratens behandling af budgetudfordringer på tværs af områder.

I indstillingen lægges der konkret op til, at:

  • der som led i budgetlægningen udarbejdes og vedtages en ny 10-årig investeringsplan gældende for perioden 2024-2033. Udover visionskonferencen for byrådet i november 2019 forberedes planen ved, at der afholdes et temamøde vedr. finansiering, et anlægsseminar hvor magistratsafdelingernes fremsendte behovs- og løsningsforslag præsenteres, samt at Byrådets partier får lejlighed til at fremsende deres prioriteringer og anlægsforslag, så disse kan indgå i budgetdrøftelserne. Sideløbende vil borgerne blive inddraget i udarbejdelsen af investeringsplanen via budgetmessen og borgerworkshops eller lignende.
  • borgerne inddrages i og oplyses om budgetlægningen og udarbejdelsen af investeringsplanen på en budgetmesse som afholdes den 8. september 2020.
  • Magistraten behandler budgetudfordringer i et tværgående perspektiv på et temamøde om budgetforslaget den 2. juni 2020
  • direktørgruppen arbejder videre med ”Fælles om nye løsninger” og vurderer hvorvidt de kan bidrage til at realisere finansieringsbidraget til budgetmodellerne.

Budgetproceduren for budget 2021
Bilag 1: Tidsplan for budgetprocessen Budget 2020
Bilag 2: Forløbet af og forudsætninger for budgetlægningen for Budget 2020
Bilag 3: Fordeling af rammereduktioner som følge af finansieringsbidraget til budgetmodellerne

Som følge af påvirkningerne af corona-pandemien besluttede Magistraten i indstillingen "Revurdering af budgetprocessen" den 30. marts 2020, at finansieringsbidraget til budgetmodellerne aflyses i 2021 og genoptages i budget 2022.
Revurdering af budgetprocessen