Her kan du se det udkast til "Forslag til budget 2021" som Magistraten behandlede den 31. august. Budgetforslaget byrådsbehandles første gang den 9. september.

Forslag til budget 2021
Bilag 1: Budgetredegørelsen 2021-2024
Bilag 2: Forudsætninger i forslag til budget 2021-2024
Bilag 3: Ændringer i økonomien siden budget 2020-2023
Bilag 4: Måltal for den finansielle egenkapital i budget 2021-2024
Bilag 5: Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag
Bilag 6: BA’s opdaterede bemærkninger til anlægsforslag i budget 2020-2023
Bilag 6.1: Oversigt over anlægsforslag til den 10-årige investeringsplan
Bilag 7: Oversigt over budgetudfordringer i Magistratsafdelingernes følgebreve
Bilag 8: Analyse af budgetmodeller
Bilag 9: Business case - Reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter i Aarhus kommune
Bilag 10: Finansiering til ”Kendt hjemmehjælper”
Bilag 11: Forslag om udvidelse af budgetmodel for vejsektoren: Standard signalanlæg
Bilag 12: Finansiering og indbetaling af tilgodehavende feriemidler
Bilag 13: Status for økonomien i den kollektive trafik
Bilag 14: Børn og Unges udtalelse vedr. budgetforligskredsen 2020 beslutning om at fremrykke evalueringen af kommunens ABA investeringsprojekt
Bilag 15: Oversigt over forslag til investeringsplan 2024-2033
Bilag 15.1: Forslag til Investeringsplan 2024-2033

Øvrigt materiale

Se baggrundsmateriale til forslag til budget 2021

Se magistratsafdelingernes forslag til den 10-årige anlægsplan

Se oversigt over takster og økonomiske oversigter i forslag til Budget 2021

 

Her er de takster som Byrådet forholder sig til (beslutter) i forbindelse med behandlingen af forslaget til budget 2021. Herudover ses de økonomiske oversigter, som følger af budgetforslaget