Budgetprocedure er den årlige køreplan for budgetlægningen for det kommende år. Her fremgår blandt andet tidsplaner og retningslinjer for det politiske budgetarbejde.

Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2022.

Særlige fokuspunkter i dette års procedure er:

  • I det omfang regnskabsresultatet ikke lever op til de opstillede klimamål på 1,3 mio. tons. CO2e, fremsendes der ultimo juni en indstilling til Magistraten. Indstillingen angiver handlemuligheder, som kan danne udgangspunkt for, at korrigerende handlinger kan indarbejdes i Magistratens budgetforslag.
  • Pengene fra anlægsreserven i 2024 og 2025 vedr. bufferen udmøntes ved, at magistratsafdelingerne fremsender anlægsforslag, som prioriteres i de politiske forhandlinger. Det samme gælder puljerne til øvrig kollektiv trafik, infrastruktur/veje, kombinationsrejseanlæg, miljø og biodiversitet samt klimasikring – medmindre Teknik og Miljø forud for budgetlægningen har fremsendt indstilling til Byrådet for den enkelte pulje med en samlet plan for anvendelsen.

Budgetproceduren for budget 2022
Bilag 1: Tidsplan for budgetprocessen Budget 2022
Bilag 2: Forløbet af og forudsætninger for budgetlægningen for Budget 2022
Bilag 3: Fordeling af rammereduktioner som følge af fællesbidraget