Følgende partier i Aarhus Byråd har sat deres underskrift på aftalen: Socialdemokratiet, SF, Venstre, Det Radikale Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Enhedslisten og Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse har valgt at stå udenfor.

Forligspartierne har først og fremmest lagt vægt på at styrke velfærdsområderne – ældreområdet, socialområdet og specialundervisningen i folkeskolen, og partierne har prioriteret yderligere over 800 mio. kr. i budgetperioden til velfærd. Hertil kommer, at der også tilføres 1,1 mia. kr. i budgetperioden til den borgernære service fra budgetmodellerne.

Se forligstekst og bilag dertil

Politiske reaktioner på Budgetforlig 2022

Se politiske reaktioner på Budgetforlig 2022

20. september: Ramme for budgetforhandlingerne

Samtlige partier i Aarhus Byråd indgik den 20. september i enighed aftalt en ramme for budgetforhandlingerne.

Aftalen kan i sin helhed ses i vedhæftede dokument, som er underskrevet af repræsentanter for alle partier i Aarhus Byråd.

Se aftalen i fuld ordlyd

I Budgetredegørelsen kan du finde oplysninger om mål og økonomi for alle dele af Aarhus Kommune.

Udkast til "Forslag til budget 2022-2025".