Følgende partier i Aarhus Byråd har sat deres underskrift på aftalen: Socialdemokratiet, SF, Venstre, Det Radikale Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Enhedslisten og Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse har valgt at stå udenfor.

Forligspartierne har først og fremmest lagt vægt på at styrke velfærdsområderne – ældreområdet, socialområdet og specialundervisningen i folkeskolen, og partierne har prioriteret yderligere over 800 mio. kr. i budgetperioden til velfærd. Hertil kommer, at der også tilføres 1,1 mia. kr. i budgetperioden til den borgernære service fra budgetmodellerne.

Se forligstekst og bilag dertil

Politiske reaktioner på Budgetforlig 2022

Se politiske reaktioner på Budgetforlig 2022

20. september: Ramme for budgetforhandlingerne

Samtlige partier i Aarhus Byråd indgik den 20. september i enighed aftalt en ramme for budgetforhandlingerne.

Aftalen kan i sin helhed ses i vedhæftede dokument, som er underskrevet af repræsentanter for alle partier i Aarhus Byråd.

Se aftalen i fuld ordlyd

Budgetprocedure er den årlige køreplan for budgetlægningen for det kommende år. Her fremgår blandt andet tidsplaner og retningslinjer for det politiske budgetarbejde.

Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2022.

Særlige fokuspunkter i dette års procedure er:

  • I det omfang regnskabsresultatet ikke lever op til de opstillede klimamål på 1,3 mio. tons. CO2e, fremsendes der ultimo juni en indstilling til Magistraten. Indstillingen angiver handlemuligheder, som kan danne udgangspunkt for, at korrigerende handlinger kan indarbejdes i Magistratens budgetforslag.
  • Pengene fra anlægsreserven i 2024 og 2025 vedr. bufferen udmøntes ved, at magistratsafdelingerne fremsender anlægsforslag, som prioriteres i de politiske forhandlinger. Det samme gælder puljerne til øvrig kollektiv trafik, infrastruktur/veje, kombinationsrejseanlæg, miljø og biodiversitet samt klimasikring – medmindre Teknik og Miljø forud for budgetlægningen har fremsendt indstilling til Byrådet for den enkelte pulje med en samlet plan for anvendelsen.

Budgetproceduren for budget 2022
Bilag 1: Tidsplan for budgetprocessen Budget 2022
Bilag 2: Forløbet af og forudsætninger for budgetlægningen for Budget 2022
Bilag 3: Fordeling af rammereduktioner som følge af fællesbidraget

Udkast til "Forslag til budget 2022-2025".