Forligspartierne har først og fremmest lagt vægt på at styrke velfærdsområderne – ældreområdet, socialområdet og specialundervisningen i folkeskolen, og partierne har prioriteret yderligere over 800 mio. kr. i budgetperioden til velfærd. Hertil kommer, at der også tilføres 1,1 mia. kr. i budgetperioden til den borgernære service fra budgetmodellerne.

Se forligstekst og bilag dertil

Politiske reaktioner på Budgetforlig 2022

Se politiske reaktioner på Budgetforlig 2022

20. september: Ramme for budgetforhandlingerne

Samtlige partier i Aarhus Byråd indgik den 20. september i enighed aftalt en ramme for budgetforhandlingerne.

Aftalen kan i sin helhed ses i vedhæftede dokument, som er underskrevet af repræsentanter for alle partier i Aarhus Byråd.

Se aftalen i fuld ordlyd