30 ud af 31 medlemmer af Aarhus Byråd har indgået forlig om næste års budget. I skyggen af krig, rekordhøj inflation og stramme budgetter har partierne fokuseret på behovet for at holde hånden under de mest udsatte og sårbare grupper, voksne med handicap og børn med vanskeligheder og i mistrivsel. Samlet får de tre områder et løft på 200 mio. kr. årligt.

Samtidig har forligspartierne valgt at omprioritere gennem en sparerunde senere på året.

Se reaktioner på forliget nedenfor:

Budgetforlig 2023 - 2026

Reaktioner på Budgetforlig 2023