Aarhus Byråd vedtog den 12. oktober budgettet for 2023-2026. Budgettet indeholder en beslutning om, at der i de enkelte afdelinger skal gennemføres besparelser.

Tidsplan og proces

Magistratsafdelingerne har udarbejdet spareforslag, som er i høring til den 24. november, 2022 hvor der er frist for at fremsende høringssvar. Høringssvarene er offentlige for alle såvel borgere som politikere, så snart de er indsendt.

Parterne bag budgetforliget mødes den 5. december og drøfter eventuel tilpasninger af spareforslagene på baggrund af høringssvarene. Efterfølgende behandler byrådet en indstilling, hvori de konkrete spareforslag vedtages.

Hvis byrådet henviser indstillingen til udvalgsbehandling i økonomiudvalget, vil der være mulighed for foretræde. Det bliver enten den 10. eller 11. januar. Ønske om foretræde sker ved henvendelse til Aarhus Kommunes byrådssekretariat: byraadsservice@ba.aarhus.dk

Se forslag til besparelser

Se spareforslagene fra de enkelte afdelinger, og afgiv høringssvar.

Børn og Unge

Sociale forhold og Beskæftigelse

Sociale forhold og Beskæftigelse har samtidig offentliggjort forslag til Udviklings- og Omstillingsplan, som kan ses på samme link.

Sundhed og Omsorg

Kultur og Borgerservice

Teknik og Miljø

Borgmesterens Afdeling

Se det samlede sparekatalog