Her offentliggøres materiale der relaterer sig til budgetforliget for budget 2024

Velfærd og omsorg for samfundets mest udsatte samt en stærkere indsats for klima er de væsentligste elementer i den budgetaftale, som 29 ud af 31 medlemmer af Aarhus Byråd har indgået forlig om.

Budgetforlig 2024

 Politiske reaktioner på forliget offentliggøres løbende, i den rækkefølge de udsendes.

Politiske reaktioner

 

Her kan du læse alle de budgetforslag, byrådets medlemmer har indsendt forud for årets budgetforhandlinger.

Budgetprocedure er den årlige køreplan for budgetlægningen for det kommende år. Her fremgår blandt andet tidsplaner og retningslinjer for det politiske budgetarbejde.

Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2024.

Særlige fokuspunkter i dette års procedure er at Regeringen har varslet store besparelser i kommunerne, ligesom der er uomgængelige udgiftsbehov ift. bl.a. Østjyllands Brandvæsen, prisudviklingen og kollektiv trafik mv.
I Magistratens budgetforslag indarbejdes derfor administrative besparelser på 50 mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027 og forventet stigende til 150 mio. kr. i 2030.

Oplysning om dagsordenpunkt - vigtig i forståelsen af proceduren
Budgetproceduren for budget 2024
Bilag 1: Tidsplan for budget 2024-2027
Bilag 2: Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget 2024-2027
Bilag 3: Kommissorium for administrative besparelser
Bilag 4: Udvalgenes arbejde med at sætte politisk retning i budgettet
Bilag 5: Fordeling af rammereduktioner som følge af Fællesbidraget